Loading...

For more information visit: www.catalunya.com


 

HEADQUARTER:

GENERALITAT DE CATALUNYA, DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME
Passeig de Gràcia 105
Barcelona 08008 - Spain
telephone +34 93 48 49 500
dgturisme.iue@gencat.cat


CONTACT PERSON 1:

Blanca Cros i Moll
Head of European Projects & International Relations
Catalan Tourist Board
Telephone +34 934 849 900
bcros@gencat.cat

 

CONTACT 2:

Judith Estol
Delegation of the Government of Catalonia to the EU
Rue de la Loi 227
1040 Brussels
Belgium